Beheer in Ontwikkeling

Onze buitenruimte verdient onze aandacht. “Ons” staat voor iedereen die betrokken is bij de buitenruimte. De gebruikers, de beheerders, de ontwerpers, de uitvoerders, de politiek. Beheer in Ontwikkeling (BiO) verbindt al die actoren. Samen werken aan een leefbare buitenruimte.

www.duurzamebuitenruimte.nl

 

 

Vanuit onze overtuiging dat vertrouwen samen met goede afspraken tot een langdurig beter resultaat leidt, brengen we partijen bij elkaar.

BiO werkt voor én met gemeenten, hoveniers en aannemers aan een integrale en duurzame ontwikkeling en instandhouding van de openbare buitenruimte. Mede door het begeleiden van betrokken partijen om zich complementair te verbinden. Principiële uitgangspunten van de dienstverlening zijn verbindende samenwerking met en tussen interne en externe stakeholders en de impact van de volledige levenscyclus van producten en processen.