Procesmanagement herinrichting

De afgelopen jaren moesten er steeds meer kastanjes langs de gracht bij een historische centrum gekapt worden door de kastanjeziekte. Aan de ene kant verslechterde het beeld, door de gaten die in de bomenrijen vielen, en de adhoc kapwerkzaamheden gaven naast de gevaarzetting en kosten ook een scheef beeld over de gemeentelijke inzet.

De herinrichting qua groen rondom de gracht is voor zowel de bewoners als de politiek een belangrijke kwestie die dus gedegen moest worden uitgerold.

Aantal genomen stappen:

  • Interne communicatie naar politiek; regelmatig informeren wethouder,
  • Externe communicatie naar bewoners; beeldend werken met oa artist impressions, keuze boomtype,
  • Flora en Fauna; vliegroute vleermuizen,
  • Weinig groeiruimte bomen; duurzame groeiplaatsverbetering,
  • Afwikkeling verkeer en middenstand; flexibele uitvoering.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *