Beheer BIZ CapelleXL

BIZ Capelle XL

CapelleXL is een groot bedrijvenpark met een goed bezochte woonboulevard. Voor de Bedrijven Investeringszone (BIZ) van dit gebied schrijven we het ‘Meerjarenbeheerplan Groen voor CapelleXL’ met de keuze voor een totale groenrenovatie. Een investering in kwaliteit, veiligheid, biodiversiteit en leefbaarheid. Als procesmanager zijn we ondertussen ook al meer dan 5 jaar primair verantwoordelijk namens de BIZ voor het beheer van hun buitenruimte.

Een groen bedrijventerrein werkt beter. Beter voor de natuur, beter voor de economie en zeker beter voor de mens. We voelen ons immers prettiger in het groen, dan in het grijs. In de middagpauze een rondje maken over het bedrijventerrein wordt met steeds meer enthousiasme en door steeds meer mensen gedaan. Mede daarom schrijven we voor CapelleXL een duurzaam en toekomstbestendig meerjarenplan dat verder reikt dan enkel onderhoud. Als procesmanager zijn we ook verantwoordelijk voor de budgettering, voorbereiding en uitvoering. Ook begeleiden we de innovatieve aanbesteding en uitvoering van het beheer.

Waar veel betrokkenen zijn, zijn veel ideeën en wensen. Door alle stakeholders en gebruikers te betrekken in het proces, ontstaat draagvlak. De goede samenwerking met de gemeenten, BIZ, ondernemers en uitvoerende partijen BTL en Promen stelt ons dan ook in staat om van alle input een breed gedragen en realistisch beheer- en onderhoudsplan te maken en uit te voeren. Een plan met duurzaam eindresultaat.

Groen &
Biodiversiteit

Materialen

Leefbaarheid
& Gebruik

Aanleg &
beheer

Ontwerp

Ontharding &
Waterberging

Geloven in
wat je doet

Meer projecten