De Groenzoom

Gemeente Lansingerland, Gemeente Pijnacker-Nootdorp

De Groenzoom is een natuur- en recreatiegebied in ontwikkeling sinds 2015. Een groene buffer van 560 hectare tussen gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Een breed werkveld met veel belangen vraagt om betrokken omgevingsmanagement.

Als omgevingsmanager regisseren we het beheer en de doorontwikkeling van dit interessante gebied. Daarbij sturen we met een innovatief UAVgc contract aan op de ontwikkeling van verschillende natuurdoeltypen. Ook de intensivering van het gebruik en de verbetering van de vindbaarheid van het gebied, zijn belangrijke peilers. Het gebruikersplatform ‘de Groenzoom’ is daarbij het aanspreekpunt voor gebruikers en vormt de ogen en oren van het gebied. Ten grondslag staat natuurlijk een goede samenwerking met de portefeuillehouders en beheerafdelingen van de beide gemeenten, de externe beheerder, het gebruikersplatform en alle andere stakeholders. 

De natuur floreert in De Groenzoom. Door professioneel beheer ontwikkelt de flora en wordt zo diverser en robuuster. Dit maakt het een aantrekkelijk leefgebied voor vogels, vlinders, insecten en niet te vergeten de bezoekers: mensen. Door onder andere nieuwe fietsroutes, kanoroutes en een heldere website is het gebied geliefd bij veel recreanten. De natuur als buur.

Groen &
Biodiversiteit

Materialen

Leefbaarheid
& Gebruik

Aanleg &
beheer

Ontwerp

Ontharding &
Waterberging

Geloven in
wat je doet

Meer projecten