Klimaatkrachtige Hovenierscafés

Hoogheemraadschap van Delfland

Inhoudelijke inspiratieavonden voor hoveniers uit de regio. Het concept ‘De Levende Tuin’ is de vruchtbare bodem voor deze momenten van kennismaken en kennisdelen. Samen met tientallen hoveniers doen we inspiratie op over bijvoorbeeld watervriendelijke tuinen. Ook delen we kennis over bestaande subsidiemogelijkheden. Dat noem je dus klimaatadaptatie op tuinniveau.

Uit een groot tuinbelevingsonderzoek blijkt dat ook consumenten zeker openstaan voor verduurzaming van tuinen. Dit is het zaadje geweest voor ‘De Levende Tuin’. Een concept waardoor professionals nieuwe kansen leren herkennen op het gebied van waterdoorlatende bestrating. Samen werken we aan een meer klimaatbestendig ontwerp en leren we klanten overtuigen van de meerwaarde van duurzaamheid. 

Door samenwerking kunnen we anticiperen op de gevolgen van de klimaatverandering. Alleen samen maken we ons leefgebied zo duurzaam klimaatbestendig. Hoveniers en ontwerpers spelen hier een belangrijke rol in. Met name zij zetten groen letterlijk op de kaart. Daarom organiseren we onze Klimaatkrachtige Hovenierscafés. Op deze inspiratieavonden geven we inzicht, bieden we inhoud en zorgen voor verbinding. We zijn dan ook trots op de KlimaatKrachtig trofee die we kregen voor dit initiatief.

Groen &
Biodiversiteit

Materialen

Leefbaarheid
& Gebruik

Aanleg &
beheer

Ontwerp

Ontharding &
Waterberging

Geloven in
wat je doet

Meer projecten