Kreken Kweken

Gemeente Hellevoetsluis, Gemeente Nissewaard, Gemeente Brielle, Waterschap Hollandse Delta

Een samenwerkingsproject met als doel oude kreken op Voorne-Putten te herstellen. De kreken zijn grotendeels verdwenen door de ruilverkaveling. Daarmee zijn ook veel landschappelijke en natuurlijke waarden verloren gegaan. Deze worden in het landschap teruggebracht, met aanvullend het vergroten van de waterberging.

Kreken Kweken is een samenwerking tussen de gemeenten op Voorne-Putten, Waterschap Hollandse Delta en de voormalige Stadsregio Rotterdam. Maar ook de vrijwillige medewerking van agrariërs en grondeigenaren blijkt van cruciaal belang. Als projectbegeleider sterken we de samenwerking, zorgen we voor een gedegen uitwerking van de plannen, begeleiden we de uitvoering en borgen we het beheer.

De oude kreken op Voorne-Putten worden in ere hersteld. Maar er zijn ook nieuwe ruimtelijke kreken met natuurvriendelijke oevers gecreëerd. Door steile oevers te verflauwen, ontstaan natuurvriendelijke oevers met een meer natuurlijke begroeiing en daar profiteren dieren en planten zichtbaar van. Ook ontstaat er ruimte voor waterberging en daar is vanwege klimaatverandering natuurlijk behoefte aan. Daar ligt ook een opgave voor het waterschap. De kreken bieden nieuwe recreatiemogelijkheden: het landschap is nog mooier en de wandelpaden langs sommige kreken maken het landschap toegankelijk.

Groen &
Biodiversiteit

Materialen

Leefbaarheid
& Gebruik

Aanleg &
beheer

Ontwerp

Ontharding &
Waterberging

Geloven in
wat je doet

Meer projecten