Meekoppelkansen

Gemeente Nissewaard

De komende jaren worden beschoeiingen vervangen in Nissewaard, vaak langs particuliere tuinen. Dat is gelijk een goed moment om ook naar mogelijkheden te kijken voor het vergroenen van de tuinen. Onder het mom “we zijn dan toch al in de tuin” maken we de koppeling met het vergroenen van de tuinen.

Pak integrale kansen in ieder project!

In de gemeente Nissewaard worden de komende jaren op veel plekken de beschoeiingen vervangen, vaak ook langs particuliere tuinen. Meer dan 20 kilometer! Goede samenwerking met de tuineigenaren maakt het makkelijker te kunnen werken. Vaak is er wel een situatie waar de beschoeiing niet zondermeer vervangen kan worden. Gekozen is om Duurzame Buitenruimte in te zetten als omgevingsmanager. Met een bezoek aan de betrokken particulieren, kunnen eventuele onduidelijkheden worden opgevangen, en kunnen we ieder zijn rol helder maken; duidelijkheid en bereikbaarheid. 

De kracht is dat dit bezoek wordt gecombineerd met het bespreken van mogelijkheden om hun eigen tuin ook klimaatbestendiger te maken. We bieden samen met de aannemer aan om tegels mee te nemen, de eerste opzet van groenaanleg, een geveltuintje of het afkoppelen van het HWA. Met daarnaast het advies om nog groter te denken. Wie weet vinden we nog wat ruimte voor natuurvriendelijke oevers…

Mooie kans als we toch in die tuin zijn! Uit de eerste contacten bleek al dat het animo groot is, en er nog veel kennis ontbreekt. Latere enquêtes bevestigen dit. Dus goed dat we langskomen.

Een mooie samenwerking met gemeente Nissewaard, Waterschap Hollandse Delta en Verkuil & Moree aannemers. Tegelwippen in het kwadraat!

https://www.nissewaard.nl/werk-in-uitvoering/werk-in-uitvoering/vervanging-beschoeiingen.htm

Groen &
Biodiversiteit

Materialen

Leefbaarheid
& Gebruik

Aanleg &
beheer

Ontwerp

Ontharding &
Waterberging

Geloven in
wat je doet

Meer projecten