Meetbaar duurzaam

NLGreenlabel

Het beoordelen van (her)ontwikkelingen van wijken en buitenruimtes op basis van de 7 indicatoren van NLGreenlabel. Als assessor het meetbaar maken van de duurzaamheid op basis van NL Gebiedslabel en NL Terreinlabel.

Vanaf het moment dat we partner van NLGreenlabel zijn (vanaf 2014), zijn we betrokken bij de beoordeling van duurzaamheid van buitenruimtes. Met regelmaat beoordelen we (her) ontwikkelingen op duurzaamheid. Van inspiratiesessies ter ondersteuning van ambities tot labeling van de duurzaamheid met NL gebiedslabel en NL Terreinlabel.

We ondersteunen ook projecten waar we niet bij betrokken zijn als assessor. Een mooie ambitie stellen tot het waarborgen dat deze ambitie ook gehaald wordt!

 

Groen &
Biodiversiteit

Materialen

Leefbaarheid
& Gebruik

Aanleg &
beheer

Ontwerp

Ontharding &
Waterberging

Geloven in
wat je doet

Meer projecten