NL Terreinlabel expert

NLGreenlabel

NL Terreinlabel stelt terreineigenaren en terreinbeheerders, zoals gemeenten, woningcorporaties en bedrijven, in staat om ambities voor een toekomstbestendige leefomgeving om te zetten naar concreet meetbare doelen. Als NL Terreinlabel-expert hebben we de benodigde vaardigheden en actuele vakkennis over zaken als biodiversiteit en duurzaamheid. Hiermee kunnen we u adviseren en begeleiden om uw terreinen duurzaam in te richten en verantwoord te beheren.

De NL Terreinlabel-methode brengt de duurzaamheidsambities voor een bestaand of toekomstig terrein inzichtelijk en borgt ze tijdens het proces. Het label is een procestool die duurzaamheid in elke fase in beeld brengt en concreet maakt. Zo worden kansen zichtbaar, meetbaar en aantoonbaar en worden ambities uit de sfeer van vrijblijvendheid gehaald.

Duurzame Buitenruimte maakt gebruik van deze tool als NLTerreinlabel expert om u te ondersteunen om uw ambities in de buitenruimte ook daadwerkelijk te bereiken.

Het NL Terreinlabel is speciaal ontwikkeld om het gat tussen het NL Gebiedslabel – bedoeld voor grote ontwikkelprojecten zoals woonwijken en bedrijvenparken – en het NL Tuinlabel voor (particuliere) tuinen, te overbruggen. Het NL Terreinlabel is uitstekend toepasbaar bij sportvelden, bedrijfskavels, zorgcomplexen, (solar)parken en schoolpleinen. Met het NL Terreinlabel kunnen we deze terreinen nu langs de groene meetlat leggen.

Bij de beoordeling wordt gekeken naar zes hoofdindicatoren die verder zijn onderverdeeld in 27 subindicatoren, waarbij integrale duurzaamheid het vertrekpunt vormt. De resultaten komen in een duurzaamheidspaspoort met scores van A (hoogste) tot G (laagste). Er zijn twee momenten om een buitenruimte te labelen: bij de nulmeting (startsituatie) of bij de beoordeling van de eindsituatie.

Groen &
Biodiversiteit

Materialen

Leefbaarheid
& Gebruik

Aanleg &
beheer

Ontwerp

Ontharding &
Waterberging

Geloven in
wat je doet

Meer projecten