Onze Footprint

Duurzame Buitenruimte

Iedere dag bewust zijn van wat jouw footprint is op deze wereld, privé maar zeker ook bedrijfsmatig. Hoe houden wij onze footprint zo laag mogelijk? Duurzame Buitenruimte is hier vanaf dag één mee bezig. We zijn in ieder geval 100% CO2 neutraal aan het ondernemen, altijd al! Doelstelling van iedere overheidsinstantie is om 100% duurzaam in te kopen, daaraan voldoet Duurzame Buitenruimte zeker. 

Om aan onze kernwaarden te voldoen, maken we steeds weer stappen richting een nog duurzamere bedrijfsvoering: 

  • Alle stroom die wij gebruiken, komt van eigen zonnepanelen.
  • We beperken zoveel mogelijk CO2 uitstoot door geen onnodige projectreizen te maken, het openbaar vervoer te gebruiken en elektrisch te rijden.
  • Via www.treesforall.nl compenseren we onze overige CO2 uitstoot die we veroorzaken.
  • We doen regelmatig investeringen in projecten in de derde wereld via www.lendehand.nl 
  • Benodigde materialen kopen we duurzaam in. Zoals papier via www.paperwise.nl 

Groen &
Biodiversiteit

Materialen

Leefbaarheid
& Gebruik

Aanleg &
beheer

Ontwerp

Ontharding &
Waterberging

Geloven in
wat je doet

Meer projecten