Tuin van de Toekomst

Gemeente Lansingerland

Gemeente Lansingerland speelt in op klimaatverandering en kiest voor een gemeentebrede aanpak. Dat betekent niet alleen verandering in publieke ruimtes, maar ook de aanpak van voor- en achtertuinen. Samen zorgen we ervoor dat ook inwoners enthousiast worden en zich kunnen vinden in het credo: tegel eruit, groen erin. Tientallen tuinen van de toekomst verrijzen in Lansingerland.

Ook in Nederland krijgen we steeds vaker te maken met extreme regenbuien of juist lange perioden van droogte. Dat kan voor wateroverlast en hittestress zorgen. De duurzame oplossing ligt onder andere in het vergroenen van tuinen. Zo krijgt regenwater de mogelijkheid om weg te vloeien in de bodem en zorgt het nieuwe groen voor natuurlijke verkoeling. Duurzame Buitenruimte ten voeten uit.

Als procesmanager ondersteunen we de realisatie van een nieuwe subsidieregeling, doen we de woordvoering bij de NOS en zijn we actief in de publieke campagne. Die campagne kent drie pijlers: inspireren van bewoners, betrekken van MKB en optrekken met scholen. Van betrokkenheid naar verbinding en zo naar een duurzame toegevoegde waarde.

Het magazine Tuin en Landschap schreef een mooi artikel over dit project.
Het vakblad Riolering schreef ook een mooi artikel over dit project. 

Groen &
Biodiversiteit

Materialen

Leefbaarheid
& Gebruik

Aanleg &
beheer

Ontwerp

Ontharding &
Waterberging

Geloven in
wat je doet

Meer projecten