Vergroenen tuinen

Gemeente Capelle aan den IJssel

De inwoners van Capelle aan den IJssel stimuleren om hun tuin te vergroenen. Samenwerking met bewoners, vrijwilligers, woningcoöperatie en interne afdelingen, met als doel Capelle een stukje groener te maken.

Naast de verduurzaming binnen (IBOR) projecten van de gemeente, is aansluiting gezocht met direct aanwonenden. Immers verandert er veel aan hun directe omgeving, een mooi moment om ook de eigen tuin aan te pakken. Het organiseren van groendagen, faciliteren van bewoners, informatieavonden, subsidies voor groene daken. Regelmatig ook in samenwerking met woningcoöperatie Havensteder en de lokale natuurvereniging.

Door samen aan de slag te gaan, beplanting beschikbaar te stellen en veel te adviseren, was het makkelijker voor inwoners om voor groen te kiezen.

Groen &
Biodiversiteit

Materialen

Leefbaarheid
& Gebruik

Aanleg &
beheer

Ontwerp

Ontharding &
Waterberging

Geloven in
wat je doet

Meer projecten